มาแล่นนำกัน ไนท์รันอำนาจเจริญ

🗓️ วันที่ 17 ธันวาคม 2565 จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ

...

🔒 รับสมัครระยะมินิมาราธอน 300 ที่ ค่าสมัคร 199 บาท

🏃🏃‍♀ ปล่อยตัวระยะมินิมาราธอน เวลา 20.00 น.
🏆 รางวัล OVER All ชาย/หญิง ระยะมินิมาราธอน
🏃 ชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🏃 รองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🏃 รองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก

🏆 รางวัล 6 รุ่นอายุ ชาย/หญิง ระยะมินิมาราธอน
🏆 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลลำดับที่ 1-3 ชาย/หญิง = ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🏆 รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รางวัลลำดับที่ 1-3 ชาย/หญิง = ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🏆 รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รางวัลลำดับที่ 1-3 ชาย/หญิง = ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🏆 รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รางวัลลำดับที่ 1-3 ชาย/หญิง = ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🏆 รุ่นอายุ 50 - 59 ปี รางวัลลำดับที่ 1-3 ชาย/หญิง = ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🏆 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รางวัลลำดับที่ 1-3 ชาย/หญิง = ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
*** สงวนสิทธิ์รางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีรายชื่อในระบบเท่านั้น ***

🔒 รับสมัครระยะฟันรัน 300 ที่ ค่าสมัคร 199 บาท
🏃🏃‍♀ ปล่อยตัวระยะฟันรัน เวลา 20.20 น.
🏆 รางวัล OVER All ชาย/หญิง ระยะฟันรัน
🏃 ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🏃 รองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 1,500 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🏃 รองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก

🏆 รางวัล 3 รุ่นอายุ ชาย/หญิง ระยะฟันรัน
🏆 รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี รางวัลลำดับที่ 1-3 ชาย/หญิง = ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🏆 รุ่นอายุ 30 - 49 ปี รางวัลลำดับที่ 1-3 ชาย/หญิง = ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🏆 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป รางวัลลำดับที่ 1-3 ชาย/หญิง = ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
*** สงวนสิทธิ์รางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีรายชื่อในระบบเท่านั้น ***

🦸‍♂🦹‍♂🧙 รางวัลแฟนซี จำนวน 10 รางวัล 🦸‍♂🦹‍♂🧙
🧟‍♀ ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🧟 รองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 1,300 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🧟‍♂ รองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 1,100 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🧚 รองชนะเลิศอันดับ3 เงินรางวัล 900 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🧜‍♀ รองชนะเลิศอันดับ4 เงินรางวัล 700 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก
🧙‍♂ รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท + ถ้วย + เหรียญที่ระลึก