ชวนวิ่งชมอ่าง 2022

🗓️ วันที่ 4 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.อำนาจเจริญ

...

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจเจริญ
2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
3. ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
จัดโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ

... ...
...

Fun Run

ค่าสมัคร 400 ฿
Start 05:30 AM
...

MINI

ค่าสมัคร 500 ฿
Start 05:15 AM
...

VIP

ค่าสมัคร 1,000 ฿

ขนาดเสื้อ

...