วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได

🗓️อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ลานจอดรถผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

...

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
  2. เพื่อสร้างอาชีพรายได้ให้แก่คนในชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย
  4. รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เพื่อเป็นสวัดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง คุ้มครอง พื้นที่ป่าไม้ สัตว์ป่า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรหลานจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าต่อไป

🎈จุดปล่อยตัว : ลานจอดรถผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี🎈

...

...
...

SUPER MINI

ค่าสมัคร 650 ฿
Start 05:00 AM
...

VIP

ค่าสมัคร 1,000 ฿
Start 05:00 AM

ขนาดเสื้อ

...